.

Wat is een NEN 3140 Keuring?

NEN 3140 keuring  ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’ is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Per maart 2011 is de NEN 3140 van kracht. Het toepassingsgebied is elektrische installaties, apparatuur en gereedschappen, tot een nominale spanning van 1000V wisselspanning en 1500V gelijkspanning.

 

Is een NEN 3140 keuring verplicht?

Volgens de Arbowet ben je als leidinggevende of hoofdverantwoordelijke verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. De arbeidsmiddelen en installaties dienen met regelmaat te worden geïnspecteerd, om aan deze eis te voldoen.

Het bouwbesluit eist dat de elektrische installaties voldoet aan de norm NEN 3140.

Dit is terug te vinden in de beleidsregels 3.4 en 3.5 van de Arbobeleidsregels.

.

Lasnorm IEC 60974-4 – Lasapparatuur

De Europese norm voor het keuren van de elektrische veiligheid van lasapparatuur volgens de norm IEC 60974-4

Naast de NEN 3140 is het voor lasapparatuur verplicht om ook het secundaire stroomgedeelte (lasstroom en isolatieweerstand) op diverse essentiële punten te meten. Ook diverse isolatie weerstandsmetingen tussen primaire en secundaire stroom dienen gemeten te worden.

De NEN 3140 is gebaseerd op de IEC 60974-4, echter voor lasapparatuur is de NEN 3140 niet voldoende.

.

Veiligheid

 • In de ARBO wet zijn de algemene eisen op het gebied van de elektrische veiligheid beschreven in de norm NEN 3140 / IEC 60974-4. Veiligheidsbepalingen om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen.
 • Naast het feit dat elektrische apparaten en installaties veilig in gebruik dienen te zijn, horen ook de medewerkers die gebruik maken van deze middelen juist te zijn geïnstrueerd omtrent veiligheid. Bij calamiteiten dienen werkgevers aan te tonen wat er in het werk is gesteld om dit mogelijk te maken.
 • Het volgen van NEN 3140 / IEC 60974-4 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.
 • Daarnaast dragen (periodieke) onderhoudswerkzaamheden en inspecties bij aan het verlengen van de levensduur en inzetbaarheid van de machines.

Keuringen

 • Gas Las Centrum is gespecialiseerd in het uitvoeren van NEN 3140 en EN 60974-4 keuringen.
 • Ons uitgangspunt is om jouw veiligheid en die van je medewerkers te verhogen en om je te ontzorgen.
 • Onze klantenkring bestaat uit diverse gerenommeerde bedrijven en instellingen.
 • De keuring worden uitgevoerd met de nieuwste gekalibreerde meetapparatuur!
 • De Secutest Pro NEN 3140 apparatentesters komen tegemoet aan alle eisen én wensen. Veiligheid mag nooit in het geding zijn.

.

Veiligheidscriteria keuring

De veiligheidscriteria voor de keuring bestaan uit een visuele inspectie, meting en beproeving.

 • Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen volgens NEN 3140
 • De visuele inspectie van elektrische handgereedschappen en vast opgestelde machines
 • Er worden verschillende metingen, grenswaarden en meetmethoden uitgevoerd: weerstand beschermingsleiding, isolatieweerstand, vervangende lekstroom, verschilstroom en aanraaklekstroom
 • Bij goedkeuring worden deze voorzien van een duidelijke keuringssticker.
 • Op deze sticker is ook duidelijk te zien wanneer de volgende inspectie nodig is.
 • U ontvangt een reportage van het goedkeurde apparaat / installatie.
 • Deze rapportage bestaat uit een overzichtslijst en een certificaat per goedgekeurd apparaat of installatie.
 • Op aanvraag kunnen de apparaten en installaties worden voorzien van een door jou aangegeven eigen nummer.

.

Keuringsverplichting

 • Verzekeraars en/of opdrachtgevers kunnen je verplichten bepaalde keuringen en/of inspecties te laten uitvoeren.
 • Na het uit laten voeren van NEN 3140 en IEC 60974-4 keuring beschik je ook altijd over de juiste rapporten en papieren.

.

Certificering

Voor het behouden van jouw certificering dien je je elektrische apparaten en installaties regelmatig te laten inspecteren volgens NEN 3140 / IEC 60974-4.

Laat je informeren over de risico’s en mogelijkheden die bij de NEN 3140 komen kijken, wij zorgen er graag voor dat de veiligheid van uw apparatuur ten alle tijden op orde is.

Draag er zorg voor dat er geen bedrijfsongevallen plaats kunnen vinden, door apparatuur die niet aan de vastgestelde normen voldoet!

.

Geef je liever alle zorg over je las- en of snijapparatuur uit handen?

Onderhoudscontract las- en snijapparatuur

Onderhoudscontract voor autogene en/of elektrische las- en snijapparatuur

Omdat we als geen ander weten dat het van groot belang is dat je las- en snijapparatuur veilig en betrouwbaar functioneert, bieden we preventieve service in de vorm van onderhoudscontracten.

Gas Las Centrum neemt je alle zorg over je lasapparatuur uit handen.

Jaarlijks wordt de apparatuur onderhouden én we dragen er zorg voor dat de benodigde keuringen op tijd plaats vinden. Dit zorgt niet alleen voor minimale stilstand, maar ook voor een veilig en zo accuraat mogelijk werkproces.

.

Onderhoudscontract las- en snijapparatuur | extra info >

Voor meer informatie neem contact met ons op. Onze technische dienst staat voor je klaar.

NEEM DIRECT CONTACT OP > TD