Valideren en Kalibreren van uw lasapparatuur

Vanaf 1 juli 2014 is er de nieuwe verplichte Europese EN-1090 norm in het leven geroepen, alle onderdelen van een dragende staalconstructie moeten voorzien zijn van CE-markering conform NEN-EN 1090.

Deze norm houdt in dat u als organisatie verplicht bent om uw lasapparatuur te valideren cq. kalibreren.

 

Wat is het verschil tussen Valideren en Kalibreren?

– In het kort –

Kalibreren is het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen.

Valideren is het controleren van een waarde of een methode op geldigheid of juistheid.

 

Wat is Kalibreren?

Kalibreren is het vergelijken van een apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen.

Bij kalibratie is het van belang dat zo veel mogelijk (naar ISO) herleidbare waarden worden verkregen. Een aantoonbaar herleidbare kalibratie wordt verkregen bij geaccrediteerde kalibratie-instellingen.

Ook een kalibratie is een meting. Omdat iedere meting principieel een zekere onnauwkeurigheid heeft, wordt bij de resultaten altijd de meetonnauwkeurigheid vermeld.

De apparatuur wordt aan een multimeter gekoppeld, waarna er uit wordt gelezen of de parameters overeenkomen met de werkelijke door de lasmachine geleverde output.

De waardes worden uitgelezen onder verschillende belastingen. Hierbij wordt er uiteraard ook gekeken naar de isolatiewaarden.

 

Wat is Valideren?

Validatie is het controleren van een waarde op juistheid. Door middel van verificatie of kwalificatie wordt aan de hand van een aantal vooraf opgestelde eisen gecontroleerd of het aangegeven ampèrage en voltage op de displays van het lasapparaat overeenkomen met de werkelijkheid. Dit om te controleren of het apparaat in staat is de bedoelde resultaten op te leveren.

Door gebruik van uw lasapparatuur kunnen de meters van voltage en ampèrage gaan afwijken.

Om er zeker van te zijn dat de afgelezen waarden op de meters kloppen en dat uw apparatuur in staat is de bedoelde resultaten op te leveren, raden wij aan om uw apparatuur regelmatig te laten valideren cq. kalibreren.

De ISO-17662 geeft de norm aan waarbinnen de afwijking getolereerd wordt. Als na validering de afwijking binnen deze norm valt, is de lasmachine conform.

  • Nadat uw apparatuur door onze gecertificeerde medewerkers gecontroleerd en goed bevonden is ontvangt u het bijbehorende certificaat en wordt er een keuringssticker op uw machine geplaatst.
  • Gas Las Centrum heeft alle kennis en apparatuur in huis om de test volgens de vastgestelde normen uit te voeren.
  • U kunt uw apparatuur periodiek (meestal jaarlijks) laten keuren of u maakt gebruik van de overeenkomst van Gas Las Centrum.

 

Overeenkomst jaarlijkse keuring / certificering

Uw apparatuur wordt jaarlijks NEN 3140 gekeurd en of gevalideerd c.q. gekalibreerd. Vooraf wordt de overeenkomst voor uw lasapparatuur bepaald, met de daarbij behorende voordelen.

Erg handig, want in dit geval krijgt u van Gas Las Centrum automatisch bericht als het tijd is voor uw jaarlijkse keuring, u hoeft dan ook niet zelf de verplichte keuringsdata in de gaten te houden!

 

Geeft u liever alle zorg over uw lasapparatuur uit handen?

Maak dan gebruik van de Service Overeenkomst van Gas Las Centrum.

Al dan niet in combinatie met bovengenoemde overeenkomst.

 

Voor meer informatie of een op maat gemaakte offerte neem contact met ons op, wij helpen u graag!