Valideren lasapparatuur

Vanaf 1 juli 2014 is er de nieuwe verplichte Europese EN-1090 norm in het leven geroepen, alle onderdelen van een dragende staalconstructie moeten voorzien zijn van CE-markering conform NEN-EN 1090.

Deze norm houdt in dat je als organisatie verplicht bent om je lasapparatuur te valideren cq. kalibreren.

.

Wat is het verschil tussen Valideren en Kalibreren?

– In het kort –

Kalibreren is het vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen.

Valideren is het controleren van een waarde of een methode op geldigheid of juistheid.

 

Wat is Kalibreren?

Kalibreren is het vergelijken van een apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen.

Bij kalibratie is het van belang dat zo veel mogelijk (naar ISO) herleidbare waarden worden verkregen. Een aantoonbaar herleidbare kalibratie wordt verkregen bij geaccrediteerde kalibratie-instellingen.

Ook een kalibratie is een meting. Omdat iedere meting principieel een zekere onnauwkeurigheid heeft, wordt bij de resultaten altijd de meetonnauwkeurigheid vermeld.

De apparatuur wordt aan een multimeter gekoppeld, waarna er uit wordt gelezen of de parameters overeenkomen met de werkelijke door de lasmachine geleverde output.

De waardes worden uitgelezen onder verschillende belastingen. Hierbij wordt er uiteraard ook gekeken naar de isolatiewaarden.

.

Wat is Valideren?

 Validatie is het controleren van een waarde op juistheid. Door middel van verificatie of kwalificatie wordt aan de hand van een aantal vooraf opgestelde eisen gecontroleerd of het aangegeven ampèrage en voltage op de displays van het lasapparaat overeenkomen met de werkelijkheid. Dit om te controleren of het apparaat in staat is de bedoelde resultaten op te leveren.

Validatie lasapparatuur

Vanaf 1 juli 2014 is er de nieuwe verplichte Europese EN-1090 norm in het leven geroepen. Alle onderdelen van een dragende staalconstructie moeten voorzien zijn van CE-markering conform NEN-EN 1090-1.

Deze norm houdt in dat je als organisatie verplicht bent om je lasapparatuur te valideren cq. kalibreren.

Gas Las Centrum valideert  lasmachines volgens de volgende normen:

NEN-EN 50504

NEN-EN-IEC 60974-14

  • Door gebruik van uw lasapparatuur kunnen de meters van voltage en ampèrage gaan afwijken.
  • Om er zeker van te zijn dat de afgelezen waarden op de meters kloppen en dat uw apparatuur in staat is de bedoelde resultaten op te leveren, raden wij aan om uw apparatuur regelmatig te laten valideren cq. kalibreren.
  • De ISO-17662 geeft de norm aan waarbinnen de afwijking getolereerd wordt. Als na validering de afwijking binnen deze norm valt, is de lasmachine conform.
  • Nadat uw apparatuur door onze gecertificeerde medewerkers gecontroleerd en goed bevonden is ontvangt u het bijbehorende certificaat en wordt er een keurings-/ validatie sticker op uw machine geplaatst.

.

Geef je liever alle zorg over je las- en of snijapparatuur uit handen?

Onderhoudscontract las- en snijapparatuur

Onderhoudscontract voor autogene en/of elektrische las- en snijapparatuur

Omdat we als geen ander weten dat het van groot belang is dat je las- en snijapparatuur veilig en betrouwbaar functioneert, bieden we preventieve service in de vorm van onderhoudscontracten.

Gas Las Centrum neemt je alle zorg over je lasapparatuur uit handen.

Jaarlijks wordt de apparatuur onderhouden én we dragen er zorg voor dat de benodigde keuringen op tijd plaats vinden. Dit zorgt niet alleen voor minimale stilstand, maar ook voor een veilig en zo accuraat mogelijk werkproces.

.

Onderhoudscontract las- en snijapparatuur | extra info >

Voor meer informatie neem contact met ons op. Onze technische dienst staat voor je klaar.

DIRECT CONTACT > TD