Bekijk webshop
categorieën

Samenvatting

Lassers krijgen te maken met uiteenlopende risico's, waaronder gevaarlijke stoffen die hen door ziekte van het werk kunnen houden of zelfs vervroegd met pensioen kunnen sturen. Elke lasmethode produceert zijn eigen hoeveelheid lasrook en damp. Daarin bevinden zich weer verschillende concentraties gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld chroom VI (chroom 6). Hoe kleiner de deeltjes, hoe gevaarlijker ze zijn, omdat ze dan makkelijker kunnen worden ingeademd en dieper in de longen kunnen doordringen. De hoeveelheid lasrook die wordt gevormd, hangt af van het type laswerk en de gebruikte materialen.

Wat is lasrook

En wat is het risico?

Wat is lasrook? Lasrook is een verzamelnaam voor de combinatie van dampen, gassen en deeltjes die vrijkomen bij metaal fabricage en metaal snijden. Denk aan Lassen, snijden, slijpen, schuren en solderen. Lasrook ontstaat door een thermisch proces waarbij een wolk van zwevende deeltjes in de omgevingslucht terecht komt.

De deeltjes en gassen in lasrook zijn zó klein dat ze bij inademing net zo snel doordringen tot de longen als sigarettenrook en virussen. Inhalatie van lasrook kan daardoor ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Direct of jaren later!

Gezondheidsorganisaties het belang van het voorkomen van gezondheidsrisico’s welke samenhangen met de lasrook die vrijkomt tijdens het lassen en snijden.

Grote gezondheidsrisico’s bij lassen

Veel voorkomende gezondheidseffecten zijn o.a.:

 • Long-, darm-, darmkanaal- en leverkanker
 • Hersenschade
 • Neurologische aandoeningen
 • Verminderde longcapaciteit
 • Longontsteking
 • Astma
 • Huidziekten
 • Allergieën
 • Vruchtbaarheidsproblemen

Ook kunnen door de blootstelling aan lasrook heesheid, keelpijn en oogirritaties optreden. Op de lange termijn ijzerdeeltjes zich ophopen in de longen, dit brengt in sommige gevallen een verhoogde kans op longkanker met zich mee. Onderzoek gecoördineerd door het RIVM: “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS-locaties, chroom 6 en CARC”.

Het is van groot belang om de blootstelling aan lasrook en eventuele componenten hierin te minimaliseren, bescherm de gezondheid van je medewerkers!

Niet alleen de lassers lopen risico in een onveilige werkomgeving

Zwevende deeltjes hopen zich op op werkstations, infiltreren in machines en elektrische kasten, wat kan leiden tot extra onderhoud om het stof te verwijderen. Productieapparatuur, maar ook eindproducten hebben te lijden onder het gebrek aan adequate veiligheidsmaatregelen. Ook geautomatiseerde lasapparatuur, zoals robots (maar ook de operators), kunnen worden beïnvloed door de residudampen en moet eveneens worden beschermd.

Een goede veiligheid en gezondheid betekent daarnaast ook goede zaken:

 • Verbeter de werkplekomgeving
 • Bescherm de gezondheid van je medewerkers
 • Bescherm de apparatuur en de werkprocessen
 • Verminder verstoringen in de productie en verhoog de winst

Onze oplossingen dragen bij tot het creëren van een veilige en schone werkomgeving terwijl een efficiëntere productie wordt gestimuleerd.

Extra aandachtspunten bij Lasrook

Met onderstaande maatregelen bevorder je gedragsaanpassing van de lasser, met een reductie van de blootstelling tot gevolg.

 • Bewustwording van het gezondheidsgevaar
 • Goede voorlichting over het gebruik van beheersmaatregelen
 • Correct gebruik van beschermingsmiddelen is noodzakelijk
 • Onderhoud van beschermingsmiddelen is van groot belang
 • Vervang regelmatig de filters!
Onderneem actie

Creëer een dampvrije werkplaats

Zoals gezegd vormt blootstelling aan lasrook een groot risico voor de gezondheid. Het is belangrijk dat lassers zich hier bewust van zijn en actie ondernemen, dus neem lasrook serieus! In Samenwerking met Nederman helpen we bij Gas Las Centrum onze klanten om hun bedrijf te ontwikkelen.

Bij Nederman staat de gezondheid en veiligheid van medewerkers hoog in het vaandel, omdat zij invloed hebben op de procesefficiëntie, productiviteit, kwaliteit, kosten en een succesvolle voltooiing van de opdracht. Onze oplossing begint bij het proces, zodat we het werk en de medewerker beter begrijpen. Na een grondige analyse en gesprek adviseren we een oplossing die op de best mogelijke manier de medewerker beschermt, terwijl de efficiëntie, productiviteit, kwaliteit en netheid van de werkzone blijven behouden.

Met expertise en groeiende ervaring in zeer uiteenlopende industrieën ontwikkeld Nederman oplossingen om te kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten.

Ons aanbod omvat o.a. individuele producten, technisch ontwerp, installatie, inbedrijfstelling en servicewerkzaamheden.

Benieuwd hoe Gas Las Centrum kan helpen een schone werkplaats met duurzame productieprocessen te realiseren?