Keuring Lasapparatuur – Lasnorm IEC 60974-4

Wat is Lasnorm IEC 60974-4?

De Europese norm voor het veilig keuren van lasapparatuur is de IEC 60974-4.

Naast de NEN 3140 is het voor lasapparatuur verplicht om ook het secundaire stroomgedeelte (lasstroom en isolatieweerstand) op diverse essentiële punten te meten. Ook diverse isolatie weerstandsmetingen tussen primaire en secundaire stroom dienen gemeten te worden.

De NEN 3140 is gebaseerd op de IEC 60974-4, echter voor lasapparatuur is de NEN 3140 niet voldoende.

 

Veiligheid

 • In de ARBO wet zijn de algemene eisen op het gebied van de elektrische veiligheid beschreven in de norm NEN 3140 / IEC 60974-4. Veiligheidsbepalingen om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen.
 • Naast het feit dat elektrische apparaten en installaties veilig in gebruik dienen te zijn, horen ook de medewerkers die gebruik maken van deze middelen juist te zijn geïnstrueerd omtrent veiligheid.
 • Werkgevers dienen aan te tonen wat er in het werk is gesteld om dit mogelijk te maken. Het volgen van NEN 3140 / IEC 60974-4 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.
 • Daarnaast dragen (periodieke) onderhoudswerkzaamheden en inspecties bij aan het verlengen van de levensduur en inzetbaarheid van de machines.

 

Keuringen

 • Gas Las Centrum is gespecialiseerd in het uitvoeren van NEN 3140 en EN 60974-4 keuringen.
 • Ons uitgangspunt is om uw veiligheid en die van uw medewerkers te verhogen en om u te ontzorgen.
 • Onze klantenkring bestaat uit diverse gerenommeerde bedrijven en instellingen.
 • De keuring worden uitgevoerd met de nieuwste gekalibreerde meetapparatuur!
 • De Secutest Pro NEN 3140 apparatentesters komen tegemoet aan alle eisen én wensen. Veiligheid mag nooit in het geding zijn.

 

De veiligheidscriteria voor de keuring bestaan uit een visuele inspectie, meting en beproeving.

 • Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen volgens NEN 3140
 • De visuele inspectie van elektrische handgereedschappen en vast opgestelde machines
 • Er worden verschillende metingen, grenswaarden en meetmethoden uitgevoerd: weerstand beschermingsleiding, isolatieweerstand, vervangende lekstroom, verschilstroom en aanraaklekstroom
 • Bij goedkeuring worden deze voorzien van een duidelijke keuringssticker.
 • Op deze sticker is ook duidelijk te zien wanneer de volgende inspectie nodig is.
 • U ontvangt een reportage van het goedkeurde apparaat / installatie.
 • Deze rapportage bestaat uit een overzichtslijst en een certificaat per goedgekeurd apparaat of installatie.
 • Op aanvraag kunnen de apparaten en installaties worden voorzien van een door u aangegeven eigen nummer.

 

Laat u informeren over de risico’s en mogelijkheden die bij de NEN 3140 komen kijken, wij zorgen er graag voor dat de veiligheid van uw apparatuur ten alle tijden op orde is.

Draag er zorg voor dat er geen bedrijfsongevallen plaats kunnen vinden, door apparatuur die niet aan de vastgestelde normen voldoet!

 

Keuringsverplichting

 • Verzekeraars en/of opdrachtgevers kunnen u verplichten bepaalde keuringen en/of inspecties te laten uitvoeren.
 • Na het uit laten voeren van NEN 3140 en IEC 60974-4 keuring beschikt u ook altijd over de juiste rapporten en papieren.

 

Certificering

Voor het behouden van uw certificering dient u uw elektrische apparaten en installaties regelmatig te inspecteren volgens NEN 3140 / IEC 60974-4.

 

Jaarlijkse keuring / certificering

Uw apparatuur wordt jaarlijks NEN 3140 / IEC 60974-4 gekeurd en of gevalideerd c.q. gekalibreerd. Vooraf wordt de overeenkomst voor uw lasapparatuur bepaald, met de daarbij behorende voordelen.

Erg handig, want in dit geval krijgt u van Gas Las Centrum automatisch bericht als het tijd is voor uw jaarlijkse keuring, u hoeft dan ook niet zelf de verplichte keuringsdata in de gaten te houden!

 

Geeft u liever alle zorg over uw lasapparatuur uit handen?

Maak dan gebruik van de Service Overeenkomst van Gas Las Centrum.

Al dan niet in combinatie met bovengenoemde overeenkomst.

 

Wanneer u gebruikt maakt van de Service Overeenkomst profiteert u van o.a. een lager uurtarief en een gratis vervangende machine ter overbrugging, bij reparatie van uw eigen machine.

Voor meer informatie of een op maat gemaakte offerte neem contact met ons op, wij helpen u graag!