Bekijk webshop
categorieën

Klachtenregeling

Klachtenregeling Gas Las Centrum

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Fouten moeten echter worden opgelost. Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat graag van u. Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan ten allen tijde trachten op te lossen en tevens willen wij daarvan leren voor de toekomst. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert.

Hoe een klacht indienen?

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Gas Las Centrum, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen vragen we u, indien van toepassing, om ons van de volgende gegevens te voorzien:

  • uw (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens;
  • een heldere omschrijving van uw klacht;
  • de aanleiding van de klacht of de persoon waarover u klaagt;
  • de datum en het tijdstip waarop de klacht ontstond.

 

U kunt uw klacht melden door een e-mail te sturen naar info@test.gaslascentrum.nl.

Bovendien kunt u uw klacht melden bij een van onze medewerkers in onze vestiging in Eindhoven.Een van onze medewerkers neemt dan de klachtenregeling met u door. Uw klacht kunt u ook schriftelijk sturen naar:

Gas Las Centrum

Quinten Matsyslaan 33
5642 JC Eindhoven

Wat doen wij met uw klacht?

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag. Bij Gas Las Centrum ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gas Las Centrum binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.