Bekijk webshop
categorieën

Onderhoud, reparatie en keuringen

Onderhoud, reparatie en keuringen las-en snijapparatuur

Gas Las Centrum neemt je alle zorg over je las- en snijapparatuur uit handen. Jaarlijks wordt je apparatuur onderhouden en zorgen we ervoor dat de benodigde keuringen tijdig worden uitgevoerd.  Dit zorgt niet alleen voor minimale stilstand, maar ook voor een veilig en zo accuraat mogelijk werkproces.

Gas Las Centrum is een officieel service center voor Lincoln Electric, Rehm en Hypertherm. Uiteraard zijn we bevoegd om inspecties, reparaties, keuringen en verificaties te verrichten voor het gehele lasmachinepark. Onze service monteurs worden ieder jaar hiervoor bijgeschoold.

Preventief onderhoud

Onderstaande werkzaamheden worden jaarlijks tijdens onderhoud en keuring door Gas Las Centrum uitgevoerd:

  • In- en uitwendig schoonmaken van de machine d.m.v. borstel en perslucht
  • Visuele inspectie zowel in- en uitwendig
  • Inspectie koelvloeistof installatie, slangen, niveau, klemmen
  • Inspectie van printplaat en componenten
  • Doorvoer koppelingen en aansluitingen
  • Primaire kabel controle, trekontlasting en aansluitingen
  • Controle las- / snijtoorts
  • Controle aandrijfrollen op slijtage
  • Controle op loszittende of ontbrekende schroeven, bouten en moeren
  • Eindcontrole d.m.v. las-test
Volledig ontzorgen

In het onderhoudsplan zijn ook de toebehoren opgenomen, zoals: toortsen, werkstukkabels en reduceertoestellen. Na controle worden de eventuele kleinere gebreken hersteld (bijv. het vervangen van slijtdelen van toortsen en of vervangen van massaklemmen, koppelingen, etc.).

Eventuele reparaties of onvoorziene zaken zullen in overleg worden uitgevoerd en separaat berekend.

Alle werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant. Alle controlepunten zullen hierin worden meegenomen en grondig geïnspecteerd.

Onderhoud voor inspectie

De NEN EN IEC 60974-4 schijft voor dat de lasmachines vóór de keuring schoon en droog moeten zijn. Onderhoudswerkzaamheden (periodiek) en inspecties dragen bij aan het verlengen van de levensduur en inzetbaarheid van de machines.

NEN EN IEC 60974-4

Voldoe je aan de EN 1090 of EN-ISO 3834 en val je onder de uitvoeringsklasse 2, 3 of 4, dan dien je als bedrijf lasapparatuur te laten controleren volgens de Europese veiligheidsnorm voor booglasapparatuur NEN EN IEC 60974-4. Deze keuring dient periodiek te worden uitgevoerd. Na de uitvoering van de NEN EN IEC 60974-4 veiligheidskeuring ontvang je van ons de juiste rapporten met de gemeten waarden en eventuele afwijkingen.

Afspraak maken

We bespreken graag de mogelijkheden omtrent onderhoud, reparatie en keuringen. Gas Las Centrum neemt je alle zorg over je las- en snijapparatuur graag uit handen.