Bekijk webshop
categorieën

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website alsmede Webshop: www.gaslascentrum.nl.

De eigenaar van de website: Gas Las Centrum Konings B.V. hierna te noemen Gas Las Centrum, verleent u hierbij toegang tot www.gaslascentrum.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze disclaimer en de voorwaarden van specifieke acties, producten en diensten besteld via deze website, gelden de voorwaarden van deze acties, producten en diensten.

Beperkte aansprakelijkheid

Gas Las Centrum  spant zich in om een zo duidelijk mogelijk beeld weer te geven op onze website, van alle kennis, informatie, producten en diensten die wij aanbieden. We streven ernaar om www.gaslascentrum.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg kan Gas Las Centrum niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Gas Las Centrum behoudt zich hierbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Alle genoemde prijzen op www.gaslascentrum.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Gas Las centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Auteursrechten (Copyright)

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) liggen bij Gas Las Centrum.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gas Las Centrum.

Een aantal teksten, grafisch materiaal en logo’s aangeboden op www.gaslascentrum.nl zijn met toestemming verkregen via onze leveranciers. Deze toestemming geldt, in dit geval, alleen voor Gas Las Centrum en op www.gaslascentrum.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen door derden is niet toegestaan.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.