Bekijk webshop
categorieën

Algemene actievoorwaarden REVIEW & WIN Gas Las Centrum

REVIEW & WIN wordt georganiseerd door GLC Groep BV, hierna te noemen Gas Las Centrum,

Google wordt gevrijwaard van deze actie.

Deelname REVIEW & WIN

 1. Je maakt kans op de prijs wanneer je op de Gas Las Centrum Google pagina een review geplaatst in de maand april 2021. Je mag meerdere reviews plaatsen, waardoor je meer kans maakt.Deelname is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder (of met nadrukkelijke toestemming).
 2. Medewerkers van Gas Las Centrum zijn uitgesloten van deelname.
 3. De looptijd van REVIEW & WIN en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld op onze website.
 4. Gas Las Centrum is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de REVIEW & WIN zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die Gas Las Centrum verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven, verstrekt aan externen.
 3. Gas Las Centrum kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Gas Las Centrum ligt.
 4. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een REVIEW & WIN wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een REVIEW & WIN krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Gas Las Centrum is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Trekkingsuitslagen en beslissingen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook.
 6. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 7. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.