Bekijk webshop
categorieën

Algemene actievoorwaarden winacties Gas Las Centrum

Wedstrijd wordt georganiseerd door GLC Groep BV, hierna te noemen Gas Las Centrum,

Facebook wordt gevrijwaard van deze actie.

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op de Gas Las Centrum Facebook pagina hebt gereageerd. Eenmalige deelname per persoon. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder (of met nadrukkelijke toestemming).
 3. Medewerkers van Gas Las Centrum zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld op de Gas Las Centrum Facebook pagina en is terug te vinden op onze website.
 5. Gas Las Centrum is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die Gas Las Centrum verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven, verstrekt aan externen.
 3. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Gas Las Centrum nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 4. De winnaar van de winactie verleent Gas Las Centrum de toestemming om, zonder dat de Gas Las Centrum daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hem/haar te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de winactie of ter promotie van de Gas Las Centrum webshop.
 5. Gas Las Centrum kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Gas Las Centrum ligt.
 6. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. De gewonnen prijs kan alleen (op afspraak) worden afgehaald bij Gas Las Centrum Eindhoven (verzending is niet mogelijk).
 5. Gas Las Centrum is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 6. Trekkingsuitslagen en beslissingen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook.
 7. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 8. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.