Bekijk webshop
categorieën

NEN EN IEC 60974-14

Vanaf 1 juli 2014 is de nieuwe richtlijn voor staalconstructies, de EN 1090-1 wettelijk verplicht. Onderdeel hiervan is de EN ISO 3834 norm, die zich richt op de lasverbindingen.

De kwaliteits- en veiligheidseisen voor het verkrijgen van een CE-keurmerk worden steeds strenger. Voldoet u aan de EN 1090 of wilt u hieraan voldoen en valt u onder de uitvoeringsklasse 2, 3 of 4, dan dient u als bedrijf uw lasapparatuur te laten controleren op elektrische veiligheid en functionaliteit conform de eisen in de NEN EN IEC 60974-4.

Een onderdeel van de ISO 3834 is de NEN EN IEC 60974-14: verificatie van uitrusting voor booglassen. Hierin staat dat de verificatie door een vakman moet worden uitgevoerd. De verificatie dient één keer per jaar uitgevoerd te worden, zodat de lasparameters betrouwbaar zijn.

Verificatie:

Handelingen met als doel om aan te tonen dat een onderdeel van de lasapparatuur of een lassysteem, conform is met de gebruiksparameters voor de betreffende lasapparatuur of  lassystemen.

Kalibratie:

Handelingen die onder specifieke conditie, met referentie naar standaarden, de relatie bepalen tussen een op het scherm weergegeven waarde (displayed value) en een referentiewaarde.

Validatie:

Handelingen met als doel om aan te tonen dat een set waarde binnen specifieke grenzen voldoet aan de referentiewaarde.

Consistentiebeproeving:

Test om de herhaalbaarheid van de output van de apparatuur in een bepaalde periode te bepalen.

Door het gebruik en ouderdom van uw lasapparatuur kunnen de meters van voltage en Amperage of draadsnelheid namelijk gaan afwijken. En het spreekt voor zich dat de lasparameters, die ingesteld worden bij de lasmachine, correct en betrouwbaar moeten zijn.

Als bij de kalibratie/validatie blijkt dat de waarden een te grote afwijking hebben en buiten de toleranties van de norm vallen, zal er bekeken moeten worden of dit apparaat opnieuw gekalibreerd (fabrieks-standaard) kan worden.

De afgelezen waarden en eventuele afwijkingen hiervan worden door Gas Las Centrum beschreven in een kalibratie/validatie rapport en worden per e-mail naar u opgestuurd.

Werkzaamheden

Voor verificatie/kalibratie/validatie gebruiken wij een gekalibreerde vermogensweerstandsbank.

Er zijn twee manieren om de metingen uit te voeren, namelijk de precisie klasse en de standaard klasse. Meting volgens de standaard klasse is voor veruit de meeste toepassingen toereikend.

We nemen tijdig contact met u op voor het maken van een afspraak voor de uitvoering van de kalibratie/validatie. Onze vakkundige technische dienst komt dan bij u langs. Na de uitgevoerde werkzaamheden sturen wij u per e-mail de rapporten toe.

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken, neem contact met ons op. Onze technische dienst staat voor u klaar.