.

Veiligheid is een fundamentele waarde. Veilig kunnen werken is een basis behoefte en de verantwoordelijkheid van iedereen, op ieder moment. De veiligheid van patiënten, klanten, werknemers, omwonenden en derden kan alleen worden gegarandeerd als iedereen volledig is geïnformeerd en de voorschriften na leeft.

Samen ongevallen voorkomen

Gas Las Centrum helpt u bij het creëren van een veilige werkomgeving. Samen werken aan veiligheid, met als doel het creëren van een veilige omgeving en het aantal ongevallen omlaag brengen.

De 10 gouden veiligheidsregels

  1. Bezin eer je begint
  2. Blijf waakzaam voor mogelijke gevaren
  3. Geef prioriteit aan orde en netheid
  4. Gebruik enkel werktuigen en machines die in perfecte staat zijn
  5. Stel voor ieder werk duidelijke en correct geschreven procedures en voorschriften op
  6. Respecteer op ieder moment de veiligheidsvoorschriften
  7. Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen
  8. Neem nooit toevlucht tot geïmproviseerde oplossingen
  9. Gebruik de werkvergunning voor al het werk
  10. Raadpleeg een bevoegd persoon wanneer u met een ongewone situatie wordt geconfronteerd

.

Op 1 juli 2014 introduceerde Air Liquide de 12 Life Saving Rules in de Benelux.

Veiligheidsregels Air Liquide.

.

Het veilig vervoeren van cilinders

.

Veiligheidinformatiebladen

Air Liquide

Veiligheidsinformatiebladen Acetyleen

Veiligheidsinformatiebladen Aligal 3

Veiligheidsinformatiebladen Aligal 13, 15

Veiligheidsinformatiebladen Arcal 5, 12, 21

Veiligheidsinformatiebladen Arcal 10

Veiligheidsinformatiebladen Arcal 31, 32

Veiligheidsinformatiebladen Arcal F5

Veiligheidsinformatiebladen Argon

Veiligheidsinformatiebladen Atal 6, 15, 18, 20

Veiligheidsinformatiebladen Azethyl

Veiligheidsinformatiebladen Cargal

Veiligheidsinformatiebladen Distikstofoxide (lachgas)

Veiligheidsinformatiebladen Helium

Veiligheidsinformatiebladen Kooldioxide

Veiligheidsinformatiebladen Noxalic

Veiligheidsinformatiebladen Propaan

Veiligheidsinformatiebladen Stikstof

Veiligheidsinformatiebladen Teral

Veiligheidsinformatiebladen Vast kooldioxide (droogijs)

Veiligheidsinformatiebladen Zuurstof

.

Kleurcode gasflessen

De Europese norm EN 1089-3 (2011) bepaalt een kleurcode voor cilinders met industriële gassen, ademgassen, en gassen voor medisch gebruik. Deze norm is niet van toepassing op LPG, koelgassen, draagbare brandblussers, en vaste blusinstallaties. De kleurcodering van flessenbundels is niet genormeerd. In sommige landen, en op zeeschepen, kunnen afwijkingen van EN-1089-3 worden opgemerkt. De officiële labelling blijft de primaire methode om gevaren aan te duiden. Nochtans kan een kleurcode gebruikt worden om, vanop afstand, de inhoud van een gasfles te identificeren, bijvoorbeeld in geval van een brand.

Kleurcodes Gasflessen