Bekijk webshop
categorieën

Veiligheid

Veiligheid op het werk

Samen ongevallen voorkomen

Gas Las Centrum helpt u bij het creëren van een veilige werkomgeving. Samen werken aan veiligheid, met als doel het creëren van een veilige omgeving en het aantal ongevallen omlaag brengen.

De 10 gouden veiligheidsregels

  1. Bezin eer je begint
  2. Blijf waakzaam voor mogelijke gevaren
  3. Geef prioriteit aan orde en netheid
  4. Gebruik enkel werktuigen en machines die in perfecte staat zijn
  5. Stel voor ieder werk duidelijke en correct geschreven procedures en voorschriften op
  6. Respecteer op ieder moment de veiligheidsvoorschriften
  7. Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen
  8. Neem nooit toevlucht tot geïmproviseerde oplossingen
  9. Gebruik de werkvergunning voor al het werk
  10. Raadpleeg een bevoegd persoon wanneer u met een ongewone situatie wordt geconfronteerd

Op 1 juli 2014 introduceerde Air Liquide de 12 Life Saving Rules in de Benelux.
Veiligheidsregels Air Liquide.

Het veilig vervoeren van cilinders

Veiligheidinformatiebladen

Air Liquide

Kleurcode gasflessen

De Europese norm EN 1089-3 (2011) bepaalt een kleurcode voor cilinders met industriële gassen, ademgassen, en gassen voor medisch gebruik. Deze norm is niet van toepassing op LPG, koelgassen, draagbare brandblussers, en vaste blusinstallaties. De kleurcodering van flessenbundels is niet genormeerd. In sommige landen, en op zeeschepen, kunnen afwijkingen van EN-1089-3 worden opgemerkt. De officiële labelling blijft de primaire methode om gevaren aan te duiden. Nochtans kan een kleurcode gebruikt worden om, vanop afstand, de inhoud van een gasfles te identificeren, bijvoorbeeld in geval van een brand.

Kleurcodes Gasflessen