Bekijk webshop
categorieën

Wat is lasrook.

En wat is het risico?

In de eerste plaats erkennen Gezondheidsorganisaties het belang van het voorkomen van gezondheidsrisico’s welke samenhangen met de lasrook die vrijkomt tijdens het lassen en snijden.

Lasrook is een verzamelnaam voor de combinatie van dampen, gassen en deeltjes die vrijkomen bij metaal fabricage en metaal snijden. Denk aan Lassen, snijden, slijpen, schuren en solderen.

De deeltjes en gassen in lasrook zijn zó klein dat ze bij inademing net zo snel doordringen tot de longen als sigarettenrook en virussen. Inhalatie van lasrook kan daardoor ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Direct of jaren later.

Wat is het risico van Lasrook?

Werknemers die aan lasrook worden blootgesteld, lopen het risico stoffen in te ademen die onder meer schade aan de luchtwegen kunnen veroorzaken.

Om te beginnen zijn veelvoorkomende gezondheidseffecten o.a.:

 • Irritatie van de luchtwegen
 • Metaaldampkoorts
 • Astmatische bronchitis

 

Ook kunnen door de blootstelling aan lasrook heesheid, keelpijn en oogirritaties optreden.

Daarnaast kunnen op de lange termijn ijzerdeeltjes zich ophopen in de longen. Dit brengt in sommige gevallen een verhoogde kans op longkanker met zich mee.

Een bekend gezondheidsrisico is het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS-locaties, chroom 6 en CARC”. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM.

Kortom: Het is dus van groot belang om de blootstelling aan lasrook en eventuele componenten hierin te minimaliseren.

Dus bescherm de gezondheid van uw medewerkers!

Niet alleen de lassers lopen risico in een onveilige werkomgeving

Productieapparatuur, maar ook eindproducten hebben te lijden onder het gebrek aan adequate veiligheidsmaatregelen.

Een goede veiligheid en gezondheid betekent goede zaken:

 • Verbeter de werkplekomgeving
 • Bescherm de gezondheid van uw medewerkers
 • Bescherm de apparatuur en de werkprocessen
 • Verminder verstoringen in de productie en verhoog de winst

 

Onze producten en oplossingen dragen bij tot het creëren van een veilige en schone werkomgeving terwijl tevens een efficiëntere productie wordt gestimuleerd.

Extra aandachtspunten bij Lasrook

 • Bewustwording van het gezondheidsgevaar.
 • Goede voorlichting over het gebruik van beheersmaatregelen.
 • Correct gebruik van beschermingsmiddelen is noodzakelijk.
 • Onderhoud van beschermingsmiddelen is van groot belang.
 • Vervang regelmatig uw filters!

 

Bovenstaande maatregelen kunnen leiden tot gedragsaanpassing van de lasser. Met een reductie van de blootstelling tot gevolg.

Wat ga jij eraan doen?

Zoals gezegd vormt blootstelling aan lasrook een groot risico voor de gezondheid. Het is belangrijk dat lassers zich hier bewust van zijn en actie ondernemen.

Dus neem lasrook serieus. Het is te schadelijk voor je gezondheid.

Naast Persoonlijke Beschermingsmiddelen heeft Gas Las Centrum stationaire en mobiele oplossingen voor het afzuigen en filteren van rook afkomstig van lassen en snijden.

Kortom: Vraag naar de mogelijkheden om uzelf en uw medewerkers zo optimaal mogelijk te beschermen.

Voor meer informatie of een op maat gemaakte offerte, neem contact met ons op.