Bekijk webshop
categorieën

Samenvatting

De krachtige afzuigpistolen van de xFUME PRO lijn van BINZEL ABICOR  zijn speciaal ontwikkeld voor puntafzuiging en mobiele lasrookafzuiging - en stellen nieuwe normen op het gebied van ergonomie, efficiëntie en gewicht. Kortom: ze maken gezond lassen mogelijk alsof je een standaard MIGMAG-lastoorts in de hand hebt.

Lasrookafzuigtoortsen Binzel xFUME

Krachtig lassen met geïntegreerde lasrookafzuiging

De krachtige afzuigpistolen van de xFUME PRO lijn van BINZEL ABICOR zijn ideaal voor gebruik in zware, industriële omgevingen waar gelast wordt met hoge lasstroom en waar krachtige, betrouwbare lastoortsen nodig zijn.

Gezondheidsbescherming en arbeidsveiligheid voor lassers is zeker net zo belangrijk als nauwkeurige lasresultaten met een zo constant mogelijke kwaliteit. Naast de belasting van de spieren speelt ook het risico van schadelijke lasrook een rol. Voor handlassers is het belangrijk dat er gewerkt wordt met gereedschap dat enerzijds goed in de hand ligt en het bewegingsvrijheid zo min mogelijk beperkt, en anderzijds dat apparatuur die de schadelijke lasrook die bij MIG/MAG lassen ontstaat, op betrouwbare wijze afzuigt. De lucht- en vloeistofgekoelde lasrookafzuigtoorten xFUME PRO van ABICOR BINZEL zijn een verdere technische evolutie van de bekende afzuigpistolen RAB GRIP en RAB GRIP HE 2. Deze nieuwe generatie lastoortsen voldoet nóg specifieker aan de huidige eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Bekijk het overzicht: xFUME PRO, COMPACT, TIG

Voorschriften voor lasrookafzuiging

In 2018 heeft het International Research Institute of Cancer (IARC) lasrook als kankerverwekkend geclassificeerd. Tot dan toe was lasrookafzuiging bij MIG/MAG lassen helaas nog vaak de uitzondering. Nu is het een verplichting voor productiebedrijven om lassers een gezonde werkomgeving te bieden. Het belang van gezondheid en veiligheid op het werk is dus merkbaar in strengere voorschriften inzake lasrookafzuiging en heeft daardoor een nieuwe betekenis gekregen. Op die manier worden bedrijven gedwongen hun bestaande laswerkplekken te herzien of aan te passen.

Centrale of stationaire afzuigsystemen worden al geruime tijd in veel productiehallen geïnstalleerd. Deze zogenaamde laag-vacuümsystemen bevinden zich ofwel aan het plafond van de hal en zuigen de volledige afvoerlucht van de ruimte op, ofwel worden zij boven afzonderlijke laswerkplaatsen gemonteerd en zuigen de dampen aan die daar opstijgen. In dit systeem zuigen afzuigmonden of afzuigtrechters de omgevingslucht aan onder een hoge volumestroom en een lage onderdruk, hetgeen betekent dat de statische druk en de snelheid van de lucht lager zijn dan in een zogenaamd hoogvacuümsysteem, zoals bij puntafzuiging, waarbij lasrook direct aan de bron wordt opgezogen. Om de lasrook bijna volledig op te vangen en het hoogste rendement te bereiken, moet puntafzuiging worden gebruikt. Met dit systeem, dat werkt in combinatie met mobiele lasrookafzuigsunits, kunnen bedrijven bestaande stationaire systemen zoals ruimte-afzuigsystemen of halventilatie upgraden.

Wat is lasrook?

Waarom lasrook afzuigen aan de bron?

Bij puntafzuiging wordt lasrook direct aan de bron afgezogen met de voorkant  van het rookafzuigpistool en naar een mobiele afzuigunit afgevoerd. Deze filtert de schadelijke deeltjes eruit en geeft de gezuiverde lucht weer af aan de omgeving.

Puntafzuiging is de meest efficiënte techniek voor het afzuigen van lasrook. Met dit zogenaamde hoogvacuümsysteem kan tot 99,95% van alle stofdeeltjes > 0,1 µm met de gebruikte filter uit de lasrook worden gefilterd.

In een hoogvacuümsysteem stroomt een laag debiet bij hoge onderdruk. In vergelijking met een laagvacuümsysteem zijn de statische druk en de snelheid van de lucht hier hoger. Bij puntafzuiging is men vaak bezorgd dat er te veel beschermgas wordt aangezogen. In combinatie met een geschikte mobiele afzuigunit zorgt een goed lasrookafzuigpistool echter te allen tijde voor voldoende gasbescherming.

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al onze acties en kortingen!